Terug naar inkendaal.be

Vrijwilligers

Samen met onze meer dan 400 vaste medewerkers geef je als vrijwilliger het beste van jezelf en stel je daarbij de patiënt centraal. Creativiteit, betrokkenheid, expertise en warmmenselijkheid zijn de waarden van Inkendaal, maar zijn ook voor jou een evidentie in je werk.

We zoeken vrijwilligers voor verschillende diensten en voor uiteenlopende taken. Je kan op veel manieren een bijzondere rol spelen in de ondersteuning van onze revalidanten of van onze werking. Samen met jou gaan we op zoek naar de taken die het best aansluiten bij jouw talenten en bij de tijd die je kan vrijmaken.

Dankzij het ongelooflijk resultaat van de Warmste Week 2018 brengen we een neerhof met geiten, konijnen en kippen tot leven. Contact met dieren geeft afleiding en biedt troost tijdens een lange revalidatieperiode. Onderzoek wijst uit dat ook het s...

Inkendaal organiseert doorheen het jaar meerdere evenementen voor haar revalidanten en medewerkers (bv. sportdag, kerstmarkt, week van de patiëntveiligheid, …) als ook colloquia en infosessies voor professionals en externe bezoekers. ...

Onze revalidanten volgen op weekdagen een intensief therapieprogramma, maar zijn daarvan vrijgesteld tijdens het weekend. Voor de revalidanten die tijdens het weekend in het ziekenhuis verblijven, zijn er op die manier ‘lege uren’. Dat...

Op zorgeenheid D100 verblijven patiënten die - na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) – hetzij in een minimaal responsieve toestand, hetzij in een desoriëntatiefase zijn. Binnen het revalidatielandschap zijn we hierin bijzonder....

Heb je interesse om als vrijwilliger ook een steentje bij te dragen en heb je zin om mee te helpen de paarden te verzorgen? Paarden van de wei en uit de stal halen, borstelen en optuigen, het paard leiden tijdens de hippotherapiesessies zodat d...

Zorgeenheid D500 is een gespecialiseerde afdeling die zich richt tot kinderen met een aangeboren of verworven neurologische aandoening en tot kinderen en adolescenten met een neuromusculaire aandoening en met chronische ernstige respiratoire ...